שוק ההון האמריקאי – פרק 09: שוק הנגזרים במבט חטוף – מבחן

שאלות לתרגול הפרק