שוק ההון האמריקאי – פרק 09: שוק הנגזרים במבט חטוף – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 3 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Answered
 2. Review
 1. 3/1
  1. שאלה

  בורסת CBOTובורסת CME הינן בורסות הממוקמות בשיקגו ומתמחות במסחר בחוזים עתידיים
  בעוד שבורסת CBOE היא בורסה המתמחה במסחר באופציות.

  נכון

  לא נכון

 2. 3/2
  2. שאלה

  אופציות LEAPS הינן אופציות מיוחדות בעלות אורך חיים של עד חצי שנה בלבד.

  נכון

  לא נכון

 3. 3/3
  3. שאלה

  אופציות LEAPS הינן אופציות מיוחדות בעלות אורך חיים של עד שלוש שנים.

  נכון

  לא נכון