סטטיסטיקה למתחילים – פרק 01: פתיח – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 8 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 1. Answered
 2. Review
 1. 8/1
  1. שאלה

  הסטטיסטיקה עוזרת לנו לסדר נתונים ולהפוך אותם לידע.

  נכון

  לא נכון

 2. 8/2
  2. שאלה

  אמא של דני רוצה לדעת האם דני השתפר במהלך השנה בלימודים. לשם כך עליה להשוות את

  ממוצע ציוניו עם ממוצע הציונים של כל הכיתה בסוף השנה.

  נכון

  לא נכון

 3. 8/3
  3. שאלה

  אמא של דני רוצה לדעת האם דני גבוה או נמוך ביחס לבני כיתתו. לשם כך עליה להשוות בין גובהו
  לבין הגובה הממוצע של שאר ילדי הכיתה.

  נכון

  לא נכון

 4. 8/4
  4. שאלה

  לאחות בית – הספר יש נתוני מין, גובה ומשקל של כל הילדים בבית- הספר, מחולקים לפי כיתות.
  משרד הבריאות מעוניין כי האחות תעשה שימוש במידע שברשותה ותדווח לו בכמה גבוהות הבנות
  בכיתה ז’ מהבנות בכיתה ה’ (בממוצע). לשם כך על האחות לחשב את הגובה הממוצע של כל ילדי
  כיתה ה’, ואת הגובה הממוצע של כל ילדי כיתה ז’, ולחשב את הפער ביניהם.

  נכון

  לא נכון

 5. 8/5
  5. שאלה

  שחקן הכדורסל יניב כהן הצליח להשיג בכל אחד מ- 4 המשחקים בהם שיחק את מספר הנקודות
  הבא: 20, 10, 20, 10. ממוצע הנקודות למשחק של שחקן זה הוא 15.

  נכון

  לא נכון

 6. 8/6
  6. שאלה

  עיבוד הנתונים הגולמיים הוא שלב קריטי בתהליך קבלת ההחלטות.

  נכון

  לא נכון

 7. 8/7
  7. שאלה

  יש רק דרך אחת לעבד נתונים גולמיים.

  נכון

  לא נכון

 8. 8/8
  8. שאלה

  המבט של מקבל ההחלטות משפיעה על אופן עיבוד הנתונים.

  נכון

  לא נכון