חשבונאות למתחילים – פרק 1: רישום ותיעוד – מבחן

שאלות לתרגול הפרק