חשבונאות למתחילים – פרק 1: רישום ותיעוד – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 18 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 1. Answered
 2. Review
 1. 18/1
  1. שאלה

  תפקידם של מנהלי החשבונות הוא למיין, לתעד ולרשום את כל הפעולות העסקיות בחברה.

  נכון

  לא נכון

 2. 18/2
  2. שאלה

  בשיטת “הרישום הכפול”, כל פעולה נרשמת פעמיים-פעם בחובה ופעם בזכות.

  נכון

  לא נכון

 3. 18/3
  3. שאלה

  בשיטת ה”רישום הכפול”, בכל אחד מהכרטיסים, הסכום הרשום בשורה האחרונה בעמודת היתרה,
  תמיד שווה אפס.

  נכון

  לא נכון

 4. 18/4
  4. שאלה

  המטרה העיקרית של רישום כל הפעולות העסקיות בכרטיסים הוא תיעוד הפעילות בחברה
  והכנת דו”חות כספיים מתוך נתונים אלה.

  נכון

  לא נכון

 5. 18/5
  5. שאלה

  כאשר חברה משלמת שכר עבודה בסך 1,000 לעובדים, היא מזכה באותו סכום את כרטיס “הוצאות שכר”.

  נכון

  לא נכון

 6. 18/6
  6. שאלה

  אסמכתא הוא נתון כלשהו הלקוח מתוך מסמך שהחברה קיבלה או נתנה. בדרך-כלל זהו מספר החשבונית.

  נכון

  לא נכון

 7. 18/7
  7. שאלה

  כאשר חברה מנפיקה (מוציאה) חשבונית ללקוח תמורת מכירת מוצרים באשראי, היא רושמת בכרטיס
  הלקוח רק את הסכום שהלקוח חייב לה, מאחר ושאר הפרטים המופיעים בחשבונית אינם חשובים.

  נכון

  לא נכון

 8. 18/8
  8. שאלה

  כאשר חברה מקבלת חשבונית מספק עבור קניית מוצרים באשראי, היא רושמת בכרטיס הספק
  את כל הפרטים הרלוונטיים, מתוך החשבונית שהתקבלה.

  נכון

  לא נכון

 9. 18/9
  9. שאלה

  כאשר בכרטיסיית הספק “משה רהיטים”, הסכום המופיע בתחתית עמודת ה-“יתרה” הוא ח’ 1,000 ₪,
  המשמעות היא כי החברה חייבת ל”משה רהיטים” 1,000 ₪.

  נכון

  לא נכון

 10. 18/10
  10. שאלה

  כאשר מנהל החשבונות מזכה את כרטיס מכירת שולחנות ב-₪2,000, המשמעות היא שהמכירות
  של החברה גדלו באותו סכום.

  נכון

  לא נכון

 11. 18/11
  11. שאלה

  כאשר מנהל החשבונות מזכה כרטיס לקוח ב-₪1,000, המשמעות היא שחוב הלקוח גדל בסכום זה.

  נכון

  לא נכון

 12. 18/12
  12. שאלה

  חברה קיבלה הלוואה מהבנק למשך 9 חודשים. החברה תרשום הלוואה זו כ”התחייבות לזמן ארוך”.

  נכון

  לא נכון

 13. 18/13
  13. שאלה

  כאשר חברה מחזירה לבנק ₪2,000 בגין הלוואה שקיבלה, היא מחייבת באותו סכום את כרטיס
  “הלוואה מהבנק”.

  נכון

  לא נכון

 14. 18/14
  14. שאלה

  כאשר חברה לוקחת הלוואה, היא תרשום פעולה זו בשני הכרטיסים הבאים הלוואה (צד שנותן),
  וחשבון עו”ש בבנק (צד שמקבל).

  נכון

  לא נכון

 15. 18/15
  15. שאלה

  נכסים היא מילה נרדפת לרכוש.

  נכון

  לא נכון

 16. 18/16
  16. שאלה

  המלאי של מאפייה יכול לכלול מוצרים גמורים (כגון: לחם), אך הוא לא יכלול סחורה שטרם נעשה בה שימוש.
  (כגון: קמח)

  נכון

  לא נכון

 17. 18/17
  17. שאלה

  תשלום שכר לנגר שעובד בנגרייה הוא חלק מ”עלות המכר” של אותה נגרייה.

  נכון

  לא נכון

 18. 18/18
  18. שאלה

  חברת “דני כהן ובניו” שילמה לעובד משה לוי סכום של ₪7,000 בגין עבודתו בחודש ינואר.
  פעולה זו תירשם בשני הכרטיסים הבאים: חשבון עו”ש בבנק (צד שנותן) ומשה לוי (צד שמקבל).

  נכון

  לא נכון