כלכלה למתחילים א׳ – פרק 1: תפוקה שולית פוחתת והוצאה שולית עולה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק