כלכלה למתחילים א׳ – פרק 1: תפוקה שולית פוחתת והוצאה שולית עולה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 13 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 1. Answered
 2. Review
 1. 13/1
  1. שאלה

  התפוקה השולית לגבי העובדים מתייחסת לתרומת העובד שהצטרף אחרון למפעל.

  נכון

  לא נכון

 2. 13/2
  2. שאלה

  מושג התפוקה השולית מתייחס רק לעובדים, ולא למכונות או מבנים.

  נכון

  לא נכון

 3. 13/3
  3. שאלה

  התפוקה השולית לגבי מכונות מתייחסת לתוספת התפוקה שנובעת מהמכונה האחרונה שהתווספה למפעל.

  נכון

  לא נכון

 4. 13/4
  4. שאלה

  בחווה חקלאית שבה מגדלים כותנה, קיימת תפוקה שולית פוחתת לגבי העובדים.
  לפיכך, כל עובד נוסף יתרום לחווה תפוקה קטנה יותר מזו של העובד שהתקבל לפניו.

  נכון

  לא נכון

 5. 13/5
  5. שאלה

  תופעה של תפוקה שולית פוחתת במפעל כלשהו אומרת שהוספת גורמי ייצור
  (עובדים, מכונות, שטח המפעל וכד’) מביאה לקיטון בתפוקה הכוללת של המפעל.

  נכון

  לא נכון

 6. 13/6
  6. שאלה

  במפעל שבו 8 עובדים, המושג תפוקה שולית של עובדים מתייחס לתרומה של העובד השמיני.

  נכון

  לא נכון

 7. 13/7
  7. שאלה

  אם הוספת מכונה מגדילה את תפוקת המפעל ב-20 זוגות מכנסיים, אזי התפוקה השולית של
  המכונות במפעל היא 20 זוגות מכנסיים.

  נכון

  לא נכון

 8. 13/8
  8. שאלה

  ניתן למדוד תפוקה שולית של גורם ייצור כלשהו, רק כשמשנים ביחידה אחת את הכמות של אותו גורם הייצור,
  בעוד שהכמויות של שאר גורמי הייצור אינן משתנות.

  נכון

  לא נכון

 9. 13/9
  9. שאלה

  מאפייה גייסה עובד נוסף, רכשה בשבילו תנור אפייה והרחיבה את שטחה. כתוצאה מכך,
  כמות הלחמניות שהמאפייה אופה, עלתה ב- 100 לחמניות ליום. התפוקה השולית של
  העובד הייתה בהכרח 100 לחמניות ליום.

  נכון

  לא נכון

 10. 13/10
  10. שאלה

  הוצאה שולית עולה פירושה, כי ההוצאה לייצור כל יחידה נוספת היא גדולה יותר מההוצאה לייצור
  היחידה שקדמה לה.

  נכון

  לא נכון

 11. 13/11
  11. שאלה

  נתונים:

  מפעל מייצר 200 כיסאות ביום בהוצאה כוללת של 4,000 ש”ח.
  הוצאות הייצור של הכיסא ה-201 הן 80 ש”ח. הוצאות הייצור של הכיסא ה-202 הן 90 ש”ח.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:
  ההוצאה השולית בייצור 200 כיסאות היא 4,000 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 12. 13/12
  12. שאלה

  נתונים:

  מפעל מייצר 200 כיסאות ביום בהוצאה כוללת של 4,000 ש”ח.
  הוצאות הייצור של הכיסא ה-201 הן 80 ש”ח. הוצאות הייצור של הכיסא ה-202 הן 90 ש”ח.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:
  ההוצאה השולית בייצור 201 כיסאות היא 4,080 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 13. 13/13
  13. שאלה

  נתונים:

  מפעל מייצר 200 כיסאות ביום בהוצאה כוללת של 4,000 ש”ח.
  הוצאות הייצור של הכיסא ה-201 הן 80 ש”ח. הוצאות הייצור של הכיסא ה-202 הן 90 ש”ח.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:
  ההוצאה השולית בייצור 202 כיסאות היא 80 ש”ח.

  נכון

  לא נכון