שוק ההון האמריקאי – פרק 11: מיסוי ההשקעות בארה״ב – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 1 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 1. Answered
 2. Review
 1. 1/1
  1. שאלה

  המס החל (החל מינואר 2005) על השקעה במניות זרות הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר הינו 15%
  על רווחי הון ו-25% על דיבידנדים.

  נכון

  לא נכון