חשבונאות למתחילים – פרק 2: הדוחות הכספיים – מבחן

שאלות לתרגול הפרק