סטטיסטיקה למתחילים – פרק 02: הצגת נתונים – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  כל תצפית מכילה כמה מדגמים.

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  כל מדגם מכיל כמה תצפיות.

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  בסקר טלפוני, נשאלו 200 אנשים האם הם בעד או נגד מדיניות הממשלה. 20% ענו כי הם בעד מדיניות
  הממשלה ו-80% ענו כי הם נגד מדיניות זו. תוצאה זאת רצוי להציג בדיאגרמת עמודות משום שהמשתנה
  אינו מספרי והסדר בו חשוב.

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  בסקר טלפוני, נשאלו 200 אנשים האם הם מרוצים או לא מרוצים ממצבם הכלכלי. 40% ענו כי הם מרוצים
  ממצבם הכלכלי. מכאן, ש-60 אנשים ענו כי הם אינם מרוצים ממצבם הכלכלי.

  נכון

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  אם מחברים את השכיחויות היחסיות של כל המקרים האפשריים, התוצאה תהיה תמיד 100%.

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  בסקר מסוים נשאלו כל המשתתפים מהו שכרם החודשי. משתנה השכר הוא דוגמה למשתנה מספרי בדיד.

  נכון

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  בסקר מסוים נשאלו כל המשתתפים מהו שכרם החודשי. את התפלגות התוצאות לגבי משתנה השכר
  ניתן להציג באמצעות היסטוגרמה.

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  חוקר רצה לדעת כיצד מתפלגות המשפחות מבחינת מספר המכוניות שיש ברשותן. לשם כך הוא ערך
  סקר בו נשאל כל משתתף כמה מכוניות יש בביתו (0, 1, 2, או 3 ומעלה). את התוצאות רצוי להציג
  בדיאגרמת מקלות משום שהמשתנה הוא משתנה מספרי בדיד.

  נכון

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  דיאגרמה עוגה מורכבת תמיד מ-2 חלקים (“נתחים”) שמסתכמים ל-100%.

  נכון

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  דיאגרמת טבעות היא דרך נוחה יותר להציג שתי דיאגרמות עוגה.

  נכון

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  מדגם הוא אוסף של תצפיות.

  נכון

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  במשתנים מספריים, לדוגמא גובה של ילדים, הסדר של הערכים תמיד חשוב.

  נכון

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  במשתנים שאינם מספריים הסדר של הערכים תמיד חשוב.

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  דיאגרמת עוגה היא ההצגה הויזואלית המתאימה ביותר למשתנה מספרי בדיד לדוגמא.

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  היסטוגרמה היא ההצגה הויזואלית המתאימה למשתנה מספרי רציף.

  נכון

  לא נכון