כלכלה למתחילים א׳ – פרק 2: עקומת התמורה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק