כלכלה למתחילים א׳ – פרק 2: עקומת התמורה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 13 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 1. Answered
 2. Review
 1. 13/1
  1. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בנקודה A המדינה מייצרת 10 מכוניות ו-0 מחשבים.

  נכון

  לא נכון

 2. 13/2
  2. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בנקודה E המדינה אינה מייצרת מכוניות כלל.

  נכון

  לא נכון

 3. 13/3
  3. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בנקודה B המדינה מייצרת 9 מכוניות ו-30 מחשבים.

  נכון

  לא נכון

 4. 13/4
  4. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בנקודה B המדינה מייצרת 30 מכוניות ו-9 מחשבים.


  נכון

  לא נכון

 5. 13/5
  5. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בנקודה F אין אבטלה של גורמי הייצור במדינה.

  נכון

  לא נכון

 6. 13/6
  6. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  העלות הכוללת לייצור 30 מחשבים (נקודה B) הינה מכונית אחת.

  נכון

  לא נכון

 7. 13/7
  7. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  העלות הכוללת לייצור 50 מחשבים (נקודה C) הינה 3 מכוניות.

  נכון

  לא נכון

 8. 13/8
  8. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  העלות הממוצעת לייצור 30 מחשבים (נקודה B) הינה מכונית אחת.

  נכון

  לא נכון

 9. 13/9
  9. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  העלות הממוצעת לייצור 30 מחשבים (נקודה B) הינה 1/30 מכונית.

  נכון

  לא נכון

 10. 13/10
  10. שאלה

  בתרשים 2.8 מופיעה עקומת תמורה של מדינה המייצרת שני מוצרים בלבד: מכוניות ומחשבים.
  המדינה ממצה את כל כושר הייצור שלה.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  העלות השולית לייצור המכונית העשירית (נקודה A) הינה 30 מחשבים.

  נכון

  לא נכון

 11. 13/11
  11. שאלה

  בתרשים 2.9 מופיעה בשנית עקומת התמורה של המדינה הנ”ל (עקומה AE), ולצידה 3 עקומות תמורה נוספות (עקומות AE2, A1E1 ו- A2E3).

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בעקבות שיפורים טכנולוגיים בייצור מחשבים ובייצור מכוניות, עקומת התמורה החדשה של המדינה תהיה עקומה A1E1.

  נכון

  לא נכון

 12. 13/12
  12. שאלה

  בתרשים 2.9 מופיעה בשנית עקומת התמורה של המדינה הנ”ל (עקומה AE), ולצידה 3 עקומות תמורה נוספות (עקומות AE2, A1E1 ו- A2E3).

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בעקבות רעידת אדמה שפגעה במפעלי המחשבים בלבד, עקומת התמורה החדשה של המדינה תהיה עקומה AE2.

  נכון

  לא נכון

 13. 13/13
  13. שאלה

  בתרשים 2.9 מופיעה בשנית עקומת התמורה של המדינה הנ”ל (עקומה AE), ולצידה 3 עקומות תמורה נוספות (עקומות AE2, A1E1 ו- A2E3).

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בעקבות רעידת אדמה שפגעה בכל המפעלים במדינה, עקומת התמורה החדשה תהיה עקומה A2E3.

  נכון

  לא נכון