כלכלה למתחילים א׳ – פרק 3: יתרון יחסי – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 14 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 1. Answered
 2. Review
 1. 14/1
  1. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מחיר זוג נעליים במדינה א’ הוא 3,000 ככרות לחם.

  נכון

  לא נכון

 2. 14/2
  2. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מחיר זוג נעליים במדינה א’ הוא 15 ככרות לחם.

  נכון

  לא נכון

 3. 14/3
  3. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מחיר זוג נעליים במדינה ב’ הוא 2,000 ככרות לחם.

  נכון

  לא נכון

 4. 14/4
  4. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מחיר זוג נעליים במדינה ב’ הוא 5 ככרות לחם.

  נכון

  לא נכון

 5. 14/5
  5. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מחיר זוג נעליים במדינה א’ גבוה ממחיר זוג נעליים במדינה ב’.

  נכון

  לא נכון

 6. 14/6
  6. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מחיר כיכר לחם במדינה א’ הוא 1/15 (אחד חלקי 15) זוג נעליים.

  נכון

  לא נכון

 7. 14/7
  7. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מחיר כיכר לחם במדינה ב’ הוא 1/5 (חמישית) זוג נעליים.

  נכון

  לא נכון

 8. 14/8
  8. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  למדינה א’ יתרון יחסי על מדינה ב’ בייצור נעליים.

  נכון

  לא נכון

 9. 14/9
  9. שאלה

  בתרשים 3.4 מוצגות עקומות תמורה של שתי מדינות: מדינה א׳ ומדינה ב׳. שתי המדינות מייצרות רק 2 מוצרים: לחם ונעליים.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  למדינה ב’ יתרון יחסי על מדינה א’ בייצור נעליים.

  נכון

  לא נכון

 10. 14/10
  10. שאלה

  סחר חליפין בין מדינות כדאי כאשר לכל מדינה יש יתרון יחסי בייצור מוצר כלשהו.

  נכון

  לא נכון

 11. 14/11
  11. שאלה

  מדינה יכולה לצרוך יותר ממה שהיא מסוגלת לייצר, באמצעות סחר עם מדינה אחרת.

  נכון

  לא נכון

 12. 14/12
  12. שאלה

  יתכן שלמדינה יהיה יתרון מוחלט על מדינה אחרת בייצור שני מוצרים.

  נכון

  לא נכון

 13. 14/13
  13. שאלה

  יתכן שלמדינה יהיה יתרון יחסי על מדינה אחרת בייצור שני מוצרים

  (בהנחה ששתי המדינות מייצרות שני מוצרים בלבד).

  נכון

  לא נכון

 14. 14/14
  14. שאלה

  עקומת תמורה שלוקחת בחשבון סחר עם מדינות אחרות נקראת עקומת אפשרויות התצרוכת.

  נכון

  לא נכון