סטטיסטיקה למתחילים – פרק 03: מדדים – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 13 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 1. Answered
 2. Review
 1. 13/1
  1. שאלה

  נתונה סדרת המספרים הבאה: 2,3,4,5,8,10,12,20,26. החציון של הנתונים הוא 9.

  נכון

  לא נכון

 2. 13/2
  2. שאלה

  ממוצע הוא מדד טוב יותר מחציון ומשכיח כי הוא לוקח בחשבון את כל הנתונים בסדרה ולא רק אחד מהם.

  נכון

  לא נכון

 3. 13/3
  3. שאלה

  כאשר יש מדגם עם 49 תצפיות, החציון יהיה התצפית ה-26.

  נכון

  לא נכון

 4. 13/4
  4. שאלה

  100 סטודנטים עשו מבחן בקורס “מבוא לסטטיסטיקה”. 50 מהם קיבלו 100, 25 מהם קיבלו 80,
  ו-25 הנותרים קיבלו 60. הציון הממוצע של הכיתה הוא 80.

  נכון

  לא נכון

 5. 13/5
  5. שאלה

  חוקר רצה לבדוק את הרגלי הצפייה בטלוויזיה של ילדים. הוא בחר מדגם של 100 ילדים ושאל אותם,
  כשאלה מקדימה, כמה מכשירי טלוויזיה יש בביתם. 10 ילדים דיווחו כי אין בביתם מכשיר טלוויזיה כלל,
  20 ילדים דיווחו כי בביתם מכשיר טלוויזיה אחד, 50 ילדים דיווחו כי בביתם שני מכשירי טלוויזיה,
  ו-20 ילדים דיווחו כי בביתם 3 מכשירים. במקרה הזה, השכיח הוא 50.

  נכון

  לא נכון

 6. 13/6
  6. שאלה

  סטיית תקן היא מדד לפיזור התפלגות של מספרים.

  נכון

  לא נכון

 7. 13/7
  7. שאלה

  ככל שסטיית התקן גדולה יותר, הפיזור של הסדרה נמוך יותר.

  נכון

  לא נכון

 8. 13/8
  8. שאלה

  סטיית תקן לא יכולה להיות מספר שלילי.

  נכון

  לא נכון

 9. 13/9
  9. שאלה

  לפניך נתונים סטטיסטיים המתייחסים ל-2 השקעות:

  השקעה 1

  השקעה 2

  רווח ממוצע לשנה

  10%

  10%

  סטיית תקן

  2.4

  5.3

  במקרה הזה, סביר כי תעדיף את השקעה 1 כי היא פחות מסוכנת.

  נכון

  לא נכון

 10. 13/10
  10. שאלה

  מדד הוא מספר שמתמצת תכונה של התפלגות.

  נכון

  לא נכון

 11. 13/11
  11. שאלה

  המרכז (שכיח, חציון, ממוצע) מספיקים לתאור מושלם של התפלגות.

  נכון

  לא נכון

 12. 13/12
  12. שאלה

  סטית תקן היא מדד הפיזור המקובל להערכת פיזור של התפלגות.

  נכון

  לא נכון

 13. 13/13
  13. שאלה

  סטית התקן משמשת ככלי בתהליכי קבלת החלטות.

  נכון

  לא נכון