סטטיסטיקה למתחילים – פרק 04: הסתברות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 20 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 1. Answered
 2. Review
 1. 20/1
  1. שאלה

  ההסתברות לנחש נכון את התשובה לשאלת נכון/לא נכון (כשאין לך מה מושג מה התשובה),
  z שווה להסתברות להטיל מטבע ולקבל “עץ”.

  נכון

  לא נכון

 2. 20/2
  2. שאלה

  אם זורקים קובייה 600,000 פעמים, מספר הפעמים שנקבל את הערך 6 הוא בדיוק 100,000.

  נכון

  לא נכון

 3. 20/3
  3. שאלה

  על מנת לנצח במשחק שש-בש אתה חייב לקבל בזריקת הקוביות הבאה את הצמד 6,6.
  ההסתברות שזה יקרה היא 1/6.

  נכון

  לא נכון

 4. 20/4
  4. שאלה

  בזריקה של שתי קוביות בו-זמניות, ההסתברות לקבל לפחות פעם אחת את הערך “4” היא 11/36.

  נכון

  לא נכון

 5. 20/5
  5. שאלה

  אם מטילים שתי מטבעות בו-זמנית, ההסתברות לקבל “פלי פלי” היא 1/2.

  נכון

  לא נכון

 6. 20/6
  6. שאלה

  גודל המאורע: “התקבל דאבל (שני מספרים זהים) בהטלת שתי קוביות” הוא 6.

  נכון

  לא נכון

 7. 20/7
  7. שאלה

  בניסוי הטלת שתי קוביות בו – זמנית.
  מאורע א’: סכום הערכים שהתקבלו הוא 2 או 3.
  מאורע ב’: סכום הערכים שהתקבלו הוא 4,5, או 6.
  מאורע א’ ומאורע ב’ הם מאורעות משלימים הכוללים את כל התוצאות האפשריות של הניסוי.

  נכון

  לא נכון

 8. 20/8
  8. שאלה

  בכד 20 כדורים: 19 לבנים ואחד שחור. אחרי שהוצאת מהכד 2 כדורים לבנים,
  ההסתברות להוציא כדור שחור היא 1/18.

  נכון

  לא נכון

 9. 20/9
  9. שאלה

  בגן ילדים יש בנים ובנות. בכל קבוצת מין יש ג’ינגי’ם, בלונדינים, ושחורי שיער.
  מאורע א’: בחירת בנות.
  מאורע ב’: בחירת בנים שחורי שיער.
  מאורע א’ ומאורע ב’ הם מאורעות משלימים.

  נכון

  לא נכון

 10. 20/10
  10. שאלה

  בתוך כד 10 כדורים: 2 לבנים, 5 אדומים, ו-3 כחולים. ההסתברות להוציא באופן אקראי
  כדור אדום או כחול היא 8/10.

  נכון

  לא נכון

 11. 20/11
  11. שאלה

  חפיסת קלפים מכילה 4 קלפים מכל אחד מהערכים 1-14 (סה”כ: 52 קלפים). ההסתברות “לשלוף”
  באופן אקראי מהחבילה קלף עם הערך 8 או 9 היא 2/52.

  נכון

  לא נכון

 12. 20/12
  12. שאלה

  בטיילת בתל-אביב מציע לך אדם להשתתף במשחק. המשחק הוא כזה: לאחר ששילמת ₪100
  דמי השתתפות, אתה זורק 2 קוביות בו-זמנית. אם הקוביות נופלות על “דאבל” (שני ערכים זהים)
  אתה זוכה ב-₪300, אם לא-לא תקבל דבר.
  מאחר ותוחלת הזכיה של המשחק גבוהה מ-₪100 (דמי ההשתתפות), משתלם לנסות ולשחק במשחק זה.

  נכון

  לא נכון

 13. 20/13
  13. שאלה

  נתונות שתי סדרות המספרים הבאות:
  1) 2,2,4,4,8,10
  2) 4,6,6,6,6,8
  בלי לחשב, ניתן לראות כי סטיית התקן של סדרה (2) גדולה יותר.

  נכון

  לא נכון

 14. 20/14
  14. שאלה

  ההסתברות להתרחשות מאורע כלשהו היא הסיכוי התאורטי להתרחשותו.

  נכון

  לא נכון

 15. 20/15
  15. שאלה

  אם ההסתברות לקבל “פלי” בהטלת מטבע היא,
  אזי ב-1000 הטלות מטבע יתקבל “פלי” בדיוק 500 פעמים.

  נכון

  לא נכון

 16. 20/16
  16. שאלה

  גודל מרחב המדגם בהטלת מטבע הוא 2.

  נכון

  לא נכון

 17. 20/17
  17. שאלה

  גודלו של מאורע יכול להיות גדול יותר מגודל מרחב המדגם.

  נכון

  לא נכון

 18. 20/18
  18. שאלה

  ההסתברות של מאורע מסויים ועוד ההסתברות למאורע המשלים תמיד שווה 1.

  נכון

  לא נכון

 19. 20/19
  19. שאלה

  המאורעות הבאים הם מאורעות זרים:
  מאורע א’: בהטלת קוביה התקבל מספר זוגי.
  מאורע ב’: בהטלת קוביה התקבל מספר גדול מ- 4.

  נכון

  לא נכון

 20. 20/20
  20. שאלה

  תוחלת היא מדד מרכז להתפלגות תאורטית בעוד ממוצע הוא מדד מרכז של התפלגות של מדגם קונקרטי.

  נכון

  לא נכון