כלכלה למתחילים א׳ – פרק 4: תוצר מקומי גולמי וחשבונאות לאומית – מבחן

שאלות לתרגול הפרק