כלכלה למתחילים א׳ – פרק 4: תוצר מקומי גולמי וחשבונאות לאומית – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 10 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. Answered
 2. Review
 1. 10/1
  1. שאלה

  תמ”ג הוא השווי הכספי של סך כל הפעולות שבוצעו במדינה במשך שנה, כולל ייצור מוצרים ומתן שירותים.

  נכון

  לא נכון

 2. 10/2
  2. שאלה

  הערך המוסף של המדינה הוא סה”כ הערך המוסף של כל מפעליה.

  נכון

  לא נכון

 3. 10/3
  3. שאלה

  ההכנסה הלאומית היא ההכנסה שאזרחי המדינה מקבלים במשך שנה.

  נכון

  לא נכון

 4. 10/4
  4. שאלה

  התמ”ג אינו שווה להכנסה הלאומית.

  נכון

  לא נכון

 5. 10/5
  5. שאלה

  עמלות המשולמות לבנק אינן כלולות בחישוב התמ”ג.

  נכון

  לא נכון

 6. 10/6
  6. שאלה

  בדרך כלל הצרכן הסופי של מוצרי השקעה הוא האזרח הפשוט.

  נכון

  לא נכון

 7. 10/7
  7. שאלה

  בדרך כלל הצרכן הסופי של מוצרי צריכה הן הפירמות.

  נכון

  לא נכון

 8. 10/8
  8. שאלה

  צריכה ציבורית כוללת רק מוצרי צריכה ושירותים שהמדינה מספקת.

  נכון

  לא נכון

 9. 10/9
  9. שאלה

  בשום מקרה אין הבדל בין התמ”ג של מדינה והתמ”נ שלה.

  נכון

  לא נכון

 10. 10/10
  10. שאלה

  ההפרש בין התמ”ג לתמ”נ הוא מרכיב הבלאי.

  נכון

  לא נכון