כלכלה למתחילים א׳ – פרק 5: ביקוש והיצע – מבחן

שאלות לתרגול הפרק