כלכלה למתחילים א׳ – פרק 5: ביקוש והיצע – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 27 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 1. Answered
 2. Review
 1. 27/1
  1. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  עקומת הביקוש לנעליים יורדת משמאל לימין.

  נכון

  לא נכון

 2. 27/2
  2. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  עקומת ההיצע לנעליים עולה מימין לשמאל.

  נכון

  לא נכון

 3. 27/3
  3. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  עקומת הביקוש מייצגת את הביקוש הכולל של כל הצרכנים במשק לנעליים, ולכן היא נקראת גם עקומת ביקוש מצרפי.

  נכון

  לא נכון

 4. 27/4
  4. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  עקומת ההיצע מייצגת את ההיצע הכולל של כל יצרני הנעליים במשק, ולכן היא נקראת גם עקומת היצע מצרפי.

  נכון

  לא נכון

 5. 27/5
  5. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  הנקודה B מציינת שהיצרנים יהיו מוכנים למכור 5 זוגות נעליים רק אם מחיר הנעליים יהיה 5 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 6. 27/6
  6. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  הנקודה A מציינת שהיצרנים יהיו מוכנים למכור 5 זוגות נעליים רק אם מחיר הנעליים יהיה 15 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 7. 27/7
  7. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  הנקודה E מציינת כי הצרכנים יהיו מוכנים לקנות 20 זוגות נעליים במחיר של 5 ש”ח לזוג.

  נכון

  לא נכון

 8. 27/8
  8. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  הנקודה c היא נקודת שיווי המשקל בענף הנעליים.

  נכון

  לא נכון

 9. 27/9
  9. שאלה

  בתרשים 5.26 מופיעות עקומות ביקוש והיצע לנעליים במדינה א’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של נעליים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של נעליים בש”ח.

  תרשים 5.26

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מן העקומות ניתן להסיק שככל שמחיר הנעליים יעלה, הצרכנים ירצו לקנות פחות נעליים.

  נכון

  לא נכון

 10. 27/10
  10. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרשים 5.27:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה: (נתייחס ראשית לעקומות S0 ו-D0 בלבד)

  בנקודת שיווי המשקל, מחירו של שעון הוא 60 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 11. 27/11
  11. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרישם 5.27:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה: (נתייחס ראשית לעקומות S0 ו-D0 בלבד)

  במחיר של 50 ש”ח לשעון, הצרכנים יהיו מוכנים לקנות 10 שעונים.

  נכון

  לא נכון

 12. 27/12
  12. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרשים 5.27:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:(נתייחס ראשית לעקומות S0 ו-D0 בלבד)

  במחיר של 80 ש”ח לשעון, הצרכנים יהיו מוכנים לקנות 10 שעונים.

  נכון

  לא נכון

 13. 27/13
  13. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרשים 5.27:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה: (נתייחס ראשית לעקומות S0 ו-D0 בלבד)

  במחיר של 80 ש”ח לשעון, היצרנים יהיו מוכנים לייצר 10 שעונים.

  נכון

  לא נכון

 14. 27/14
  14. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרשים 5.27:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה: (נתייחס ראשית לעקומות S0 ו-D0 בלבד)

  במחיר של 50 ש”ח לשעון, היצרנים יהיו מוכנים לייצר 10 שעונים.

  נכון

  לא נכון

 15. 27/15
  15. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרשים 5.27:

  בעקבות שינויים שחלו במשק, עקומת הביקוש D0 זזה ימינה ולמעלה, והעקומה החדשה מסומנת ב-D1.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  סיבה אפשרית לתזוזה של עקומה D0 ל-D1 היא עלייה בשכרהעבודה במשק.

  נכון

  לא נכון

 16. 27/16
  16. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרשים 5.27:

  בעקבות שינויים שחלו במשק, עקומת הביקוש D0 זזה ימינה ולמעלה, והעקומה החדשה מסומנת ב-D1.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  שינוי בטעמם של הצרכנים במשק אינו יכול להוות הסבר לתזוזה של עקומה D0 ל-D1.

  נכון

  לא נכון

 17. 27/17
  17. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרשים 5.27:

  בעקבות שינויים שחלו במשק, עקומת הביקוש D0 זזה ימינה ולמעלה, והעקומה החדשה מסומנת ב-D1.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  לתזוזה של עקומה D0 ל-D1 אין השפעה על נקודת שיווי המשקל במשק.

  נכון

  לא נכון

 18. 27/18
  18. שאלה

  בתרשים 5.27 מופיעות שתי עקומות ביקוש ועקומת היצע לשעונים במדינה ב’. הציר האופקי מסומן ב-Q ונקובות עליו כמויות של שעונים. הציר האנכי מסומן ב-P ונקובים עליו מחירים של שעונים בש”ח.

  תרשים 5.27:

  בעקבות שינויים שחלו במשק, עקומת הביקוש D0 זזה ימינה ולמעלה, והעקומה החדשה מסומנת ב-D1.

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  עקומת ביקוש קשיחה לחלוטין מיוצגת על ידי קו אנכי.

  נכון

  לא נכון

 19. 27/19
  19. שאלה

  גמישות עקומת הביקוש מבטאת את שינוי הכמות המבוקשת באחוזים, בעקבות שינוי של 1% במחיר המוצר.

  נכון

  לא נכון

 20. 27/20
  20. שאלה

  אם שינוי של 1% במחיר מביא לשינוי של 1% בכמות, הגמישות נקראת גמישות יחידתית.

  נכון

  לא נכון

 21. 27/21
  21. שאלה

  כאשר הגמישות שווה ל-1 היא נקראת גמישות יחידתית.

  נכון

  לא נכון

 22. 27/22
  22. שאלה

  עקומה עם גמישות גדולה מיחידתית נקראת עקומה קשיחה.

  נכון

  לא נכון

 23. 27/23
  23. שאלה

  עקומה עם גמישות קטנה מיחידתית נקראת עקומה גמישה.

  נכון

  לא נכון

 24. 27/24
  24. שאלה

  אם עלייה בביקוש לבננות גורמת לירידה בביקוש לתפוחים, אנו אומרים כי בננות ותפוחים הם מוצרים תחליפיים.

  נכון

  לא נכון

 25. 27/25
  25. שאלה

  אם עלייה בביקוש לבננות גורמת לירידה בביקוש לתפוחים, וירידה בביקוש לבננות גורמת לעלייה בביקוש לתפוחים, אנו אומרים כי בננות ותפוחים הם מוצרים תחליפיים.

  נכון

  לא נכון

 26. 27/26
  26. שאלה

  עקומת ביקוש קשיחה לחלוטין מיוצגת על ידי קו אופקי.

  נכון

  לא נכון

 27. 27/27
  27. שאלה

  עקומת ביקוש קשיחה לחלוטין מיוצגת על ידי קו אנכי.

  נכון

  לא נכון