סטטיסטיקה למתחילים – פרק 05: התפלגות נורמלית – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 20 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 1. Answered
 2. Review
 1. 20/1
  1. שאלה

  בהתפלגות נורמלית, ההסתברות לקבל ערך במרחק של שלוש סטיות תקן מהממוצע ומעלה נמוך מאוד.

  נכון

  לא נכון

 2. 20/2
  2. שאלה

  סך השטח שמתחת לעקום הנורמלי שווה תמיד ל-1.

  נכון

  לא נכון

 3. 20/3
  3. שאלה

  “הפעמון של גאוס” מתייחס לצורת העקומה המתארת את ההתפלגות הנורמלית.

  נכון

  לא נכון

 4. 20/4
  4. שאלה

  בהתפלגות נורמלית עם ערך ממוצע של X וסטיית תקן δ, רוב הערכים נמצאים בין הממוצע לבין הנקודה X+δ.

  נכון

  לא נכון

 5. 20/5
  5. שאלה

  בכל התפלגות נורמלית, הערכים יכולים לקבל כל מספר שבין מינוס אינסוף לאינסוף.

  נכון

  לא נכון

 6. 20/6
  6. שאלה

  בהתפלגות נורמלית, ההסתברות לקבל ערכים נמוכים מהממוצע היא תמיד 50%.

  נכון

  לא נכון

 7. 20/7
  7. שאלה

  בהתפלגות נורמלית, מספר גבוה יחסית של ערכים נמצא מסביב לממוצע.

  נכון

  לא נכון

 8. 20/8
  8. שאלה

  בהתפלגות נורמלית, 95% מהערכים יהיו במרחק של שתי סטיות תקן מהממוצע.

  נכון

  לא נכון

 9. 20/9
  9. שאלה

  במדינה מסוימת:
  – 60% מהאוכלוסייה הם נוצרים
  – 30% מוסלמים
  – 10% יהודים.
  ניתן לתאר את ההתפלגות הזו בצורה נורמלית.

  נכון

  לא נכון

 10. 20/10
  10. שאלה

  התפלגות הגבהים של הבנים בכיתה ו’ והתפלגות הגבהים של הבנות בכיתה ו’ הן בעלות אותה צורה,

  אך המיקום שלהן על-פני ציר הערכים שונה. המשמעות היא כי ההסתברות לקבל ערכים הרחוקים

  עד 10 ס”מ מהממוצע שונה בין הבנים לבנות.

  נכון

  לא נכון

 11. 20/11
  11. שאלה

  התפלגות המשקל של הבנים בכיתה ו’ מתוארת בעקום בעל צורה צרה וגבוהה, בעוד התפלגות המשקל

  של הבנות בכיתה ו’ מתוארת בעקום בעל צורה רחבה ונמוכה. המשמעות היא כי ההסתברות לקבל

  ערכים הרחוקים עד 5 ק”ג מהממוצע גבוהה יותר אצל הבנות מאשר אצל הבנים.

  נכון

  לא נכון

 12. 20/12
  12. שאלה

  המשקל הממוצע של 1,000 גברים מתפלג נורמלית עם ממוצע של 70 ק”ג וסטיית תקן של 10 ק”ג.
  בקבוצה זו, כ-160 גברים ששוקלים מעל 80 ק”ג.

  נכון

  לא נכון

 13. 20/13
  13. שאלה

  בפירמה מועסקים 1,000 עובדים. מספר ימי ההולדת המצוינים בכל חודש מתפלג נורמלית, כאשר
  הממוצע הוא 85 וסטיית התקן היא 5. ההסתברות שבחודש מסוים יהיו בין 80 ל-90 ימי הולדת
  בפירמה היא 50%.

  נכון

  לא נכון

 14. 20/14
  14. שאלה

  עובד מרוויח ₪10,000 בחודש, ונאמר לו כי רק 2.5% מהעובדים בפירמה מרוויחים יותר ממנו.
  אם השכר בפירמה מתפלג באופן נורמלי והשכר הממוצע בפירמה הוא ₪9,000 ,
  סטיית התקן של ההתפלגות היא ₪1,000.

  נכון

  לא נכון

 15. 20/15
  15. שאלה

  הזמן שנדרש לגלולה מסוימת להקל על כאבים הוא 60 דקות בממוצע, עם סטיית תקן של 10 דקות.
  ההסתברות שהגלולה תשפיע על אדם מסוים בטווח שבין 60 ל-70 דקות היא 34%.

  נכון

  לא נכון

 16. 20/16
  16. שאלה

  כל הערכים בהתפלגות הנורמלית, יכולים להיות מוחלפים בערכים “מתוקננים” כדי לקבל
  התפלגות נורמלית סטנדרטית.

  נכון

  לא נכון

 17. 20/17
  17. שאלה

  בהתפלגות הנורמלית הסטנדרטית, הממוצע הוא 1 וסטיית התקן היא 0.

  נכון

  לא נכון

 18. 20/18
  18. שאלה

  בהתפלגות הסטנדרטית, ההסתברות לקבל ערך של בין 0 ל-1.5 היא 0.4332.

  נכון

  לא נכון

 19. 20/19
  19. שאלה

  בהתפלגות הסטנדרטית, ההסתברות לקבל ערך של בין 1.2- ל-0 היא 0.1151.

  נכון

  לא נכון

 20. 20/20
  20. שאלה
  בהתפלגות הסטנדרטית, ההסתברות לקבל ערך של בין 1.1 ל-2.8 היא 0.2363.
  נכון

  לא נכון