כלכלה למתחילים א׳ – פרק 6: משקי בית – מבחן

שאלות לתרגול הפרק