כלכלה למתחילים א׳ – פרק 6: משקי בית – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 23 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 1. Answered
 2. Review
 1. 23/1
  1. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  עקומת לורנץ מודדת את פערי ההכנסות בין המעמדות בחברה.

  נכון

  לא נכון

 2. 23/2
  2. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  במדינה א’ קיים שוויון מלא בין ההכנסות של המעמדות בחברה.

  נכון

  לא נכון

 3. 23/3
  3. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  במדינה ב’, כל ההכנסות מרוכזות בידי העשירון העליון.

  נכון

  לא נכון

 4. 23/4
  4. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  במדינה ב’, אי השוויון בהכנסות גדול מזה שבמדינה א’.

  נכון

  לא נכון

 5. 23/5
  5. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  ככל שעקומת לורנץ קעורה יותר, כך השוויון בהכנסות במדינה גדול יותר.

  נכון

  לא נכון

 6. 23/6
  6. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  במדינה ב’ חמשת העשירונים התחתונים מרוויחים ביחד 30% מכלל ההכנסות במדינה.

  נכון

  לא נכון

 7. 23/7
  7. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  במדינה א’ חמשת העשירונים התחתונים מרוויחים ביחד 30% מכלל ההכנסות במדינה.

  נכון

  לא נכון

 8. 23/8
  8. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  במדינה ג’ שלושת העשירונים התחתונים מרוויחים ביחד 90% מכלל ההכנסות במדינה.

  נכון

  לא נכון

 9. 23/9
  9. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  במדינה א’, ככל שנעלה בעשירונים, תגדלנה ההכנסות של המשפחות בעשירון.

  נכון

  לא נכון

 10. 23/10
  10. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  במדינה ב’, ככל שנעלה בעשירונים, תגדלנה ההכנסות של המשפחות בעשירון.

  נכון

  לא נכון

 11. 23/11
  11. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מדד ג’ני מתרגם את עקומת לורנץ למספרים שנעים בין 0 ל-1.

  נכון

  לא נכון

 12. 23/12
  12. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מדד ג’ני של מדינה א’ יהיה 0.

  נכון

  לא נכון

 13. 23/13
  13. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  כאשר מדד ג’ני עומד על 0, יש שוויון מוחלט בהכנסות במדינה.

  נכון

  לא נכון

 14. 23/14
  14. שאלה

  בתרשים 6.8 מופיעות עקומות לורנץ של 3 מדינות: מדינה א’, מדינה ב’ ומדינה ג’.

  תרשים 6.8:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  מדד ג’ני של מדינה ג’ יהיה 1.

  נכון

  לא נכון

 15. 23/15
  15. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בנקודה A החיסכון של משפחת כהן שווה ל-700 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 16. 23/16
  16. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  בנקודה B הצריכה של משפחת כהן שווה ל-1,000 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 17. 23/17
  17. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  כאשר ההכנסה הפנויה של משפחת כהן היא 2,000 ש”ח, המשפחה אינה חוסכת אפילו שקל אחד.

  נכון

  לא נכון

 18. 23/18
  18. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  כאשר ההכנסה הפנויה של משפחת כהן היא 0, המשפחה אינה צורכת כלל.

  נכון

  לא נכון

 19. 23/19
  19. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  כאשר ההכנסה הפנויה של משפחת כהן היא 0, המשפחה צורכת בסכום כולל של 700 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 20. 23/20
  20. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  כאשר משפחת כהן נמצאת בנקודה F, היא חוסכת 3,000 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 21. 23/21
  21. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  כאשר משפחת כהן נמצאת בנקודה F, היא חוסכת 500 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 22. 23/22
  22. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  כאשר משפחת כהן נמצאת בנקודה D, הכנסות המשפחה גדולות מההוצאות.

  נכון

  לא נכון

 23. 23/23
  23. שאלה

  בתרשים 6.9 מופיעה עקומת התצרוכת של משפחת כהן.

  תרשים 6.9:

  קרא את הטענה הבאה וסמן האם היא נכונה או לא נכונה:

  כאשר משפחת כהן נמצאת בנקודה F, הכנסות המשפחה גדולות מההוצאות.

  נכון

  לא נכון