כלכלה למתחילים א׳ – פרק 7: בנקים מסחריים והבנק המרכזי – מבחן

שאלות לתרגול הפרק