כלכלה למתחילים א׳ – פרק 7: בנקים מסחריים והבנק המרכזי – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 13 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 1. Answered
 2. Review
 1. 13/1
  1. שאלה

  אמצעי התשלום במשק = המזומנים שבידי הציבור + פיקדונות העו”ש של כלל הציבור בבנקים.

  נכון

  לא נכון

 2. 13/2
  2. שאלה

  הבנקים יוצרים כסף מבלי להדפיס כסף.

  נכון

  לא נכון

 3. 13/3
  3. שאלה

  אמצעי תשלום כגון שיקים וכרטיסי אשראי מגדילים את כמות המזומנים שבידי הציבור.

  נכון

  לא נכון

 4. 13/4
  4. שאלה

  ככל שיחס הרזרבה נמוך יותר, כך הבנקים צריכים להחזיק יותר כסף בכספות.

  נכון

  לא נכון

 5. 13/5
  5. שאלה

  כאשר יחס הרזרבה הוא 20%, מכפיל הפיקדונות הוא 5.

  נכון

  לא נכון

 6. 13/6
  6. שאלה

  כאשר מכפיל הפיקדונות הוא 4, יחס הרזרבה הוא 0.4.

  נכון

  לא נכון

 7. 13/7
  7. שאלה

  כאשר מכפיל הפיקדונות הוא 4, יחס הרזרבה הוא 25%.

  נכון

  לא נכון

 8. 13/8
  8. שאלה

  כאשר מכפיל הפיקדונות הוא 4, יחס הרזרבה הוא ¼.

  נכון

  לא נכון

 9. 13/9
  9. שאלה

  ככל שיחס הרזרבה נמוך יותר, מכפיל הפיקדונות נמוך יותר.

  נכון

  לא נכון

 10. 13/10
  10. שאלה

  ככל שמכפיל הפיקדונות גבוה יותר, יחס הרזרבה נמוך יותר.

  נכון

  לא נכון

 11. 13/11
  11. שאלה

  כאשר הציבור מפקיד 100,000 ש”ח בחשבונות העו”ש, מתבצע עירוי פנימי חיובי.

  נכון

  לא נכון

 12. 13/12
  12. שאלה

  כאשר הבנק המרכזי מנפיק שטרות כסף, מתרחש עירוי חיצוני חיובי.

  נכון

  לא נכון

 13. 13/13
  13. שאלה

  עירוי חיצוני יכול להתרחש רק כתוצאה מפעולה של הבנק המרכזי.

  נכון

  לא נכון