תמ״ג – מבחן מסכם
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 7 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. Answered
 2. Review
 1. 7/1
  1. שאלה

  במסגרת יבוא אישי משה רכש מכונית מפוארת מחו״ל. 
הוצאותיו הסתכמו ב-370,000 ש״ח. פרוט ההוצאות היה כדלקמן:

  לסוכן בחו״ל עבור המכוניות200,000 ש״ח
  מס קניה50,000 ש”ח
  מכס100,000 ש”ח
  עמילות מכס לחברה מקומית20,000 ש”ח

  מהי תרומת רכישת המכוניות לתמ״ג?

  נכון

  הפעילות הכלכלית המקומית הינה שירותי עמילות המכס, והיא הפעילות היחידה התורמת לתמ”ג בעסקה זו. מיסים, מכסים ורכש סחורות מחו”ל אינם חלק מהתמ”ג. לפיכך, הערך המוסף המקומי הקיים בעסקה הנ”ל הוא 20,000 ש”ח.

  לא נכון

 2. 7/2
  2. שאלה

  משה העסיק את שושנה כעוזרת בית, בשכר שנתי של 60,000 ש”ח. לימים משה נשא את שושנה לאישה והיא המשיכה לעסוק בעבודת הבית.
  מה הייתה תרומת הנישואין לתמ״ג?

  נכון

  למרות שהפעילות לא השתנתה, הפסיקה העברת הכספים, ולכן הפעילות לא תועדה כפעילות כלכלית והערך המוסף שלה לא נרשם כחלק מהתמ”ג. התמ”ג ירד.

  לא נכון

 3. 7/3
  3. שאלה

  משה החליט להזמין את משפחתו למסעדה שמוצריה על טהרת תוצרת הארץ. המחיר הסתכם ב-1,000 ש״ח. בהנחה כי אין מסים, כיצד השפיעה הארוחה המשפחתית על התמ״ג?

  נכון

  השקלים ששילם משה פחות הקניות מפירמות אחרות הם הערך המוסף של המסעדה, והם חלק מהתמ”ג, מכיוון שהקניות מפירמות אחרות היו כולן מחברות מקומיות, אז גם הסכום שלהן הוא חלק מהתמ”ג. לסיכום התמ”ג עלה ב-1,000 ש”ח.

  לא נכון

 4. 7/4
  4. שאלה

  דוד החליט להזמין את משפחתו למסעדת יוקרה, מחיר הארוחה הסתכם ב-2,000 ש״ח.
  בהנחה כי אין מסים, כיצד השפיעה הארוחה על התמ״ג?

  נכון

  השקלים ששילם משה פחות הקניות מפירמות אחרות הם הערך המוסף של המסעדה והם חלק מהתמ”ג. יתכן שחלק מהקניות מפירמות אחרות היו מחו”ל (יבוא), שאינו נכלל בתמ”ג. מכאן, שהתמ״ג גדל ב-2,000 ש״ח, פחות מרכיבי היבוא שנכללו בה.

  לא נכון

 5. 7/5
  5. שאלה

  מתקיימים דיונים להעלאת השכר לחיילי הסדיר שימומן מהקטנת הפנסיות של עובדי המדינה. כיצד העלאת השכר לחיילים תשפיע על התמ״ג?

  נכון

  תשלומי השכר של הממשלה מהווים את הערך המוסף של הממשלה. לפיכך, כל תוספת השכר תתווסף לתמ״ג.

  לא נכון

 6. 7/6
  6. שאלה

  במדינה קטנה א׳ נרשמו הנתונים הבאים לשנת 2014:

  סה״כ שכר העובדים –  1,000,000 ש״ח
  שיעור המס שהעובדים משלמים – 20%
  רווחי החברות לפני מס – 1,000,000 ש”ח
  שעור המס על הרווחים – 30%
  רווחים בלתי מחולקים – 100,000 ש״ח
  סה״כ היצוא הסתכם ב-500,000 ש״ח
  סה״כ היבוא הסתכם ב-300,000 ש״ח

  בהנחה שתקציב הממשלה מאוזן (סך המיסים משמש לצריכה הציבורית) מהו התמ״ג של מדינה א׳ ב-2014?

  נכון

  ההכנסה של העובדים (1,000,000 ש”ח) והרווחים של החברות (1,000,000 ש”ח) משמשים גם לצריכה פרטית, גם לצריכה ציבורית (דרך המיסים) וגם להשקעה. לזה נוסיף את עודף הייצוא (200,000 ש”ח). התמ”ג הוא 2,200,000 ש”ח.

  לא נכון

 7. 7/7
  7. שאלה

  משפחת לוין רכשה ב-2014 דירה בשכון שנבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, תמורת 1.2 מיליון ש״ח. הפחת על הבניין הצטבר ל-100,000 ש״ח.

  מה תרומת רכישת הבית לתמ״ג?

  נכון

  העסקה איננה משקפת פעילות כלכלית שמייצרת משהו חדש, אלא מצב של נכס קיים שהחליף ידיים. התמ”ג לא מושפע מעסקה זאת. התרומה לתמ”ג הוא 0.

  לא נכון