תגית - בורסה

הבורסה למתחילים פרק 2- מניות

הנפקת מניות

כאשר מייסדים חברה חדשה מנפיקים (מוציאים) מניות שהן כאמור שטרי בעלות. את המניות מחלקים למייסדי החברה על-פי היחס שעליו מחליטים המייסדים עצמם. לדוגמא, שלושה...

הבורסה למתחילים פרק 2- מניות

מניות הטבה

זוהי צורה של חלוקת מתנות כביכול לבעלי המניות. למעשה השם "מניות הטבה" מטעה, משום שהמשקיע לא מקבל שום הטבה של ממש. אופן חלוקת מניות הטבה לדוגמא, הנהלת...