תגית - הבורסה למתחילים

rich_or_poor_quiz_pop
הבורסה למתחילים פרק 2- מניות

שם המניה

לכל מניה יש שם. השם ארוך דיו לתאר את כל המאפיינים שלה.לבנק הפועלים הנסחר בבורסה ישנן מניות סחירות. שם המניה: "בנק הפועלים" מניה רגילה בת 1 ₪ ע.נ...