תגית - חשבונאות למתחילים

חשבונאות למתחילים

דיבידנד

סכום כספי אשר מחולק לבעלי המניות של החברה, מתוך הרווחים המצטברים שלה. חברה רשאית לחלק דיבידנד מתוך הרווחים שצברה במהלך שנות פעילותה, אך היא אינה חייבת לעשות...

BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay