מיטב לימוד עצמי

דו״ח על תזרימי מזומנים

אחד מהדו"חות הנכללים בדו"ח הכספי. הדו"ח על תזרימי המזומנים מתאר [...]

By |2023-01-25T02:33:00+03:00מאי 11, 2015|סגור לתגובות על דו״ח על תזרימי מזומנים

זכאים

גורמים שהחברה חייבת להם כסף בגין סחורה או שירות שהם [...]

By |2023-01-25T02:32:14+03:00מאי 11, 2015|סגור לתגובות על זכאים

עלות

סך ההוצאה הכספית הדרושה על מנת להשיג סחורה או שירות [...]

By |2023-01-25T02:31:11+03:00מאי 11, 2015|סגור לתגובות על עלות

רישום ותיעוד

הקדמהפירמה היא שם כולל לכל הגופים המקיימים פעילות עסקית , [...]

By |2023-01-25T02:35:46+03:00מאי 11, 2015|סגור לתגובות על רישום ותיעוד

דו״ח רווח והפסד

אחד מהדו"חות הנכללים בדו"ח הכספי. דו"ח הרווח וההפסד מפרט את [...]

By |2023-01-25T02:32:56+03:00מאי 11, 2015|סגור לתגובות על דו״ח רווח והפסד

חברה

גוף משפטי אשר מוקם למטרת רווח. החברה מהווה גוף עסקי [...]

By |2023-01-25T02:32:12+03:00מאי 11, 2015|סגור לתגובות על חברה

פחת

ראה "בלאי". 

By |2023-01-25T02:31:08+03:00מאי 11, 2015|סגור לתגובות על פחת