תגית - כלכלה אישית

להיות חכם על חזקים פרק 4 – פנסיה

ריסק

החלק הקטן יותר מהתשלומים בביטוח מנהלים מופנה לרכישת ביטוח ריסק. כאמור הריסק הוא ביטוח כנגד מקרה מוות. המבוטח בפוליסה, זה אתה, צריך להחליט באיזה סכום הוא רוצה...

rich_or_poor_quiz_pop
להיות חכם על חזקים פרק 2 – הבנקים

הלוואות

רקע ציינו בראשית הפרק, שהבנק הוא מוסד לתיווך כספים: מצד אחד מפקידים בו כסף תמורת ריבית כלשהי, והוא מצידו מלווה את הכסף בריבית גבוהה יותר וחי מההפרש:...