תגית - מאקרו כלכלה

rich_or_poor_quiz_pop
מאקרו כלכלה פרק 5: שער חליפין

שער חליפין

שער חליפין הוא המחיר שמשלמים במטבע מקומי עבור יחידת מטבע חוץ. תתייחסו ליחידת מטבע החוץ כאל מוצר, כמו לחם או בגד. לדוגמה נתייחס לשער החליפין שבין דולר לפאונד...