תגית - מימון

פרק 3 – מונחים מרכזיים ומשמעותם ממוצע תוחלת סטיית תקן σ)) התפלגות התוצאות תורת המימון למתחילים

סטטיסטיקה במימון – מונחים נלווים

לפני שנעבור לדוגמא הבאה, נעשה היכרות עם מספר מונחים שהשימוש בהם יהפוך את פתרון הדוגמא הבאה למשחק ילדים. להצגת המונחים ניעזר בדוגמא הקודמת שבה חישבנו את ממוצע...