תגית - מימון

פרק 3 – מונחים מרכזיים ומשמעותם ממוצע תוחלת סטיית תקן σ)) התפלגות התוצאות תורת המימון למתחילים

מונח חדש – התפלגות התוצאות ( או התפלגות התצפיות).

כאשר אנו ממיינים תוצאות שקיבלנו לקבוצות, ומחשבים את משקלה היחסי של כל קבוצה, התמונה המתקבלת נקראת : התפלגות התוצאות. תמונת התפלגות התוצאות מוצגת בד”כ...

אג"ח מימון שאלות ותשובות

אג”ח

שאלה 1 נתונה אג”ח עם ערך נקוב של 100 ש”ח. האג”ח נושאת ריבית שנתית של 10%. התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים באג”ח מסוג זה היא 7%. משך...