תגית - מימון

פרק 3 – מונחים מרכזיים ומשמעותם ממוצע תוחלת סטיית תקן σ)) התפלגות התוצאות תורת המימון למתחילים

מונח חדש – התפלגות התוצאות ( או התפלגות התצפיות).

כאשר אנו ממיינים תוצאות שקיבלנו לקבוצות, ומחשבים את משקלה היחסי של כל קבוצה, התמונה המתקבלת נקראת : התפלגות התוצאות. תמונת התפלגות התוצאות מוצגת בד”כ...