תגית - מימון למתחילים

פרק 3 – מונחים מרכזיים ומשמעותם ממוצע תוחלת סטיית תקן σ)) התפלגות התוצאות תורת המימון למתחילים

שימוש במילה תוחלת במקום במילה ממוצע

 ישנם מקרים שהמילה תוחלת מחליפה את המילה ממוצע. המקרה השכיח ביותר הוא כאשר המשקל (באחוזים) של כל קבוצה מתקבל על בסיס אומדן ולא בעקבות ספירה מדויקת של מספר...