תגית - מתמטיקה

מתמטיקה א' – לכלכלנים פרק 5 – התייחסות גרפית: פונקציות בעלות 2 משתנים

שינויים בצורת רצועות האורך והרוחב של הפונקציה

צורת רצועות הרוחב יכולה להשתנות מרצועה לרצועה וכך גם רצועות האורך. דוגמה 1 נניח שהפונקציה  יוצרת מעטפת של חצי כדור עליון. רצועות הרוחב תלכנה ותגדלנה ככל...

rich_or_poor_quiz_pop