תגית - סטטיסטיקה למתקדמים

סטטיסטיקה למתקדמים פרק 3 – הקירוב הנורמלי למשתנה המקרי הבינומי 

קיצור דרך בחישוב הסתברויות כשקיים דמיון לפעמון

הדמיון של ההתפלגות הבינומית להתפלגות נורמלית, מאפשר לנו, במגבלות שנפרט בהמשך, להתייחס להתפלגות בינומית כאילו היא התפלגות נורמלית, לצורך חישוב ההסתברות. התוצאה...