תגית - סטטיסטיקה למתקדמים

סטטיסטיקה למתקדמים פרק 6 – בדיקת השערות (כאשר סטיית התקן ידועה)

בדיקת השערות באמצעות מדגם של מקרה יחיד מהאוכלוסיה – דוגמא

בדיקת השערות באמצעות מדגם של מקרה יחיד מהאוכלוסיה – דוגמא חוקר רפואי טוען שפיתח תרופה להגבהת ילדים בני 10 בצורה משמעותית. לראיה הוא הביא את יוסי, ילד בן...

rich_or_poor_quiz_pop
סטטיסטיקה למתקדמים פרק 3 – הקירוב הנורמלי למשתנה המקרי הבינומי 

קיצור דרך בחישוב הסתברויות כשקיים דמיון לפעמון

הדמיון של ההתפלגות הבינומית להתפלגות נורמלית, מאפשר לנו, במגבלות שנפרט בהמשך, להתייחס להתפלגות בינומית כאילו היא התפלגות נורמלית, לצורך חישוב ההסתברות. התוצאה...