תגית - סטטיסטיקה למתקדמים

סטטיסטיקה למתקדמים פרק 3 – הקירוב הנורמלי למשתנה המקרי הבינומי 

קיצור דרך לחישובי הסתברויות במשתנה מקרי בינומי

כדי להמחיש את קיצור הדרך בנינו את טבלת ההתפלגות של המשתנה הבינומי המתאר את מספר התשובות הנכונות של גדי (חישבנו את ההסתברות לקבלת כל אחד מ- 41 הערכים האפשריים...

rich_or_poor_quiz_pop
סטטיסטיקה למתקדמים פרק 6 – בדיקת השערות (כאשר סטיית התקן ידועה)

בדיקת השערות באמצעות מדגם של מקרה יחיד מהאוכלוסיה – דוגמא

בדיקת השערות באמצעות מדגם של מקרה יחיד מהאוכלוסיה – דוגמא חוקר רפואי טוען שפיתח תרופה להגבהת ילדים בני 10 בצורה משמעותית. לראיה הוא הביא את יוסי, ילד בן...

סטטיסטיקה למתקדמים פרק 3 – הקירוב הנורמלי למשתנה המקרי הבינומי 

קיצור דרך בחישוב הסתברויות כשקיים דמיון לפעמון

הדמיון של ההתפלגות הבינומית להתפלגות נורמלית, מאפשר לנו, במגבלות שנפרט בהמשך, להתייחס להתפלגות בינומית כאילו היא התפלגות נורמלית, לצורך חישוב ההסתברות. התוצאה...

סטטיסטיקה למתקדמים פרק 6 – בדיקת השערות (כאשר סטיית התקן ידועה)

טעויות בקבלת החלטות – לקבל או לדחות השערת אפס

ישנן 2 סוגי טעויות שאנו יכולים לעשות בשעה שאנו מקבלים החלטה. טעות מסוג ראשון בדוגמא שלעיל, אנו יכולים לדחות את השערת ה- 0 ולקבל את טענת החוקר שהתרופה מגביהה...