תגית - קרן נאמנות

הבורסה למתחילים פרק 5- קרנות נאמנות

תשקיף

כל קרן חייבת לפרסם תשקיף לפני שהיא מתחילה לפעול. בתשקיף מצויינים כל הפרטים החשובים למשקיעים ששוקלים להצטרף לקרן, כגון: מי הם מנהלי הקרן, השכלתם וניסיונם...

rich_or_poor_quiz_pop