תגית - שאלות ותשובות

אג"ח מימון שאלות ותשובות

אג”ח

שאלה 1 נתונה אג”ח עם ערך נקוב של 100 ש”ח. האג”ח נושאת ריבית שנתית של 10%. התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים באג”ח מסוג זה היא 7%. משך...