תגית - תורת היצרן

פרק 13 – מונופסון   תורת היצרן ב'

הקדמה

מונופסון הוא יצרן שמהווה קונה יחיד של גורם ייצור כלשהו, שנקרא לו `L` . כתוצאה מכך הוא יכול לשלוט במחירו של אותו גורם ייצור (כשם שמונופול יכול לשלוט במחיר...