מניות ישראליות

Uncategorized מניה על הכוונת מניות ישראליות

רם און RMN.TA

תיאור החברה

החברה מחזיקה ב”פולירם” העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק ועוסקת בהשקעות שונות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

2021 2020  2019 2018 2017 2016
מכירות אין משמעות 3 3
רווח נקי *48 103* 12
רווח למניה 2.9 6.0 0.7
מכפיל (P/E)ץ¹
הון למאזן ב% 85 83 70
תשואת דיוידנד ב% 4-5 4-5
הון עצמי 192 217 155
שווי שוק
מניות אוצר

* עיקר הרווח נובע מחלקה בחברת הבת פולירם

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

אין נתונים

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-1 מיליון ש”ח, הרווח ב-**2.7 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.15 ש”ח. דהיינו גידול של 32% במכירות, קיטון של 92% ברווח וקיטון של 92% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

** הרווח אשתקד נבע מרווחי הון

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4