התייחסות למדד מעו"ף אחד ("אופציה קטנה")

כפי שנראה מיד, כמו באופציות שקל דולר, יהיה לנו נוח לבחון את כדאיות הקניה או הכתיבה של אופציות תוך התייחסות למדד מעו"ף אחד (אופציה קטנה) במקום ל – 100 מדדים הכלולים בנכס הבסיס.

נתייחס לשתי אופציות מטבלה 2, כדוגמא.

דוגמא 7  – קניית אופציית  C 530 Jul " call $" , פרמיה 2352 ש"ח.

לגבי כל מדד מעו"ף הנתונים ליום 10/7/00 הם:

מחיר השוק          –  545.96 ש"ח. (המדד ´ 1 ש"ח).

מחיר המימוש       –  530 ש"ח. (מחיר המימוש הנקוב באופציה ´ 1 ש"ח).

פרמיה למדד אחד  –  23.52 ש"ח. (חלוקת הפרמיה בטבלה 2 ב-100)

חישוב נקודת האיזון – כאן מתבטאת הנוחיות

נקודת האיזון היא 553.52 ש"ח. (מחיר המימוש + הפרמיה).

למי שמעריך שמדד המעו"ף יעלה מעבר ל – 553.52 נקודות, כדאי לקנות את האופציה.

למי שמעריך שהמדד לא יגיע ל – 553.52, כדאי לכתוב את האופציה.

דוגמא 2 – קניית אופציית P 520 Aug” :put $" , פרמיה 632 ש"ח.

לגבי כל מדד מעו"ף הנתונים ליום 10.7.00 הם:

מחיר השוק         –  545.96 ש"ח.

מחיר המימוש      –  520.00 ש"ח.

פרמיה למדד אחד –  6.32 ש"ח.

513.68 (מחיר המימוש –  הפרמיה).

למי שמעריך שמדד המעו"ף ירד מתחת ל-513.68 נקודות, כדאי לקנות את האופציה.

למי שמעריך שמדד המעו"ף לא ירד מתחת ל-513.68, כדאי לכתוב את האופציה.

error_message4

אופציות למתחילים

תוכן עניינים