איגרות חוב ממשלתיות – גלבוע

סדרות אג"ח - גלבוע

איגרות חוב ממשלתיות

בקבוצה זו ישנה רק משפחה אחת: ממשלתית מט”ח (לשעבר גלבוע).

הן הקרן והן הריבית צמודים לדולר.

מאפייני הגלבוע :

המנפיק
ממשלת ישראל.

אורך חיי הסידרה
5-10 שנים.

ריבית
משתנה. הריבית החדשה נקבעת במועד תשלום הקופון עפ”י ריבית הפריים על הדולר + 0.5%.

מספר קופונים בשנה
2.

טבלה 4.1  

סדרות אג”ח לדוגמא

 

גלבוע – הגרף האמיתי

בתרשים 4.2 מוצג הגרף האמיתי של אג”ח גלבוע מסידרה 6542.

תרשים 4.2

הגרף האמיתי של אג”ח גלבוע מסידרה 6542

הגרף האמיתי של אג"ח גלבוע מסידרה 6542

 

error_message4