איגרות חוב קונצרניות

איגרות חוב קונצרניות מט"חיות

איגרות חוב קונצרניות

ישנן מספר סדרות של אג”ח קונצרניות מט”חיות,כפי שניתן לראות בטבלה 4.3 תחת הכותרת “אג”ח צמודות 100% למט”ח”. חלקן צמודות לדולר וחלקן למטבעות אחרים.

 

טבלה 4.3

סדרות אג”ח קונצרניות מט”חיות

error_message4