הצמדה לדולר

הצמדה לדולר

כאשר המלווה מצמיד את כספו לדולר הוא בעצם מבטיח שיוכל לקנות בכסף שיקבל בחזרה את אותה כמות של דולרים, שיכול היה לקנות בשעה שהלווה את כספו.

מתי כדאי להצמיד את הכסף לדולר ולא למדד? התשובה לשאלה זו נגזרת מהעדפות וצרכים סובייקטיביים. לדוגמא, אם המלווה צריך בסוף התקופה לקנות דירה שמחירה נקוב בדולרים, הוא יעדיף להצמיד את ההלוואה לדולר. אם המלווה צריך בסוף התקופה לקנות מוצרים שונים בשוק המקומי בשקלים, הוא יעדיף להצמיד את כספו למדד המחירים לצרכן.

 

שווי מתואם לדולר של סכום כלשהו (סכום A) הנקוב בש"ח

לסכום A נקרא הסכום הראשוני.

השווי המתואם לדולר הוא מונח הבא לנקוב בסכום כספי בשקלים הדרוש לנו במועד ב' על מנת שנוכל לקנות את אותה כמות דולרים שיכולנו לקנות במועד א' תמורת סכום A (הסכום הראשוני).

לדוגמא:

  • אם היו בידינו במועד א' 400 ₪ ושער הדולר עמד על 4.0 ₪ = 1$, הרי יכולנו לקנות במועד א' 100$.
  • אם במועד ב' שער הדולר עלה ל- 4.5 ₪ = 1$, הרי השווי המתואם לדולר של 400 ₪ הוא 450 ₪, שכן תמורת סכום זה נוכל לקנות שוב 100$.

 

 

    

                      

error_message4