יחידת המחיר בבורסה

יחידת המחיר בבורסה

בבורסה נהוגות שתי חלופות להצגת מחיר של נייר ערך (ני”ע). לדוגמא, נתייחס לאיגרת חוב ממשלתית שקלית  מסידרה 0324, או בקיצור ממש”ק 0324.

אפשר לומר : “המחיר של ממש”ק 0324 הוא 1.05 ₪ (שקל וחמש אגורות)”.

באותה מידה אפשר לומר : “השער של ממש”ק 0324 הוא 105”.

בשתי החלופות נקוב אותו מספר (105). השוני הוא במיקום הנקודה העשרונית. למעשה, המספר הנקוב בשער (בדוגמא שלנו 105) זהה תמיד למחיר איגרת החוב באגורות (105 אגורות), אך הוא
אינו אגורות אלא משהו שיובהר בהמשך. השימוש במונח “שער” פופולרי וזו השפה השולטת בבורסה.

מעבר משער לאגורות (או לש”ח)

טבלה 1.2 מציגה שתי דוגמאות של מעבר משער לאגורות ולש”ח.

 

טבלה 1.2

מעבר משער לאגורות ולש”ח

 

שער

מחיר באגורות

מחיר בש”ח

דוגמא א’

104

104 אגורות

1.04 ש”ח

דוגמא ב’

1,085

1,085 אגורות

10.85 ש”ח

הסבר

הוסף את המילה אגורות משמאל למספר הנקוב בשער.

הצב נקודה משמאל לשתי הספרות האחרונות בשער ואת המילה ש”ח משמאלו.

תרגל בעצמך את המעבר מאגורות לשער ומש”ח לשער.
למעשה, השער מציג את היחס באחוזים, בין המחיר של נייר הערך ל- 100 אגורות. או במילים אחרות : פי כמה, באחוזים, גדול מחיר נייר הערך מ- 100 אגורות.
לדוגמא : אם המחיר של ני”ע כלשהו הוא 350 אגורות, הרי הוא גדול פי 350% מ- 100 אגורות, ולפיכך השער שלו הוא 350.
כפי שאתה רואה ההסבר קצת מסובך, אך בפועל, כפי שראינו בטבלה לעיל, המעבר משער למחיר וההיפך, פשוט מאוד.

לנוחיותך: בכל מקום שנקוב שער, קרא אותו “אגורות”.

לדוגמא: כאשר השער הוא 1800 קרא אותו 1800 אגורות או 18.00 ש”ח.

המתווכים                                     

כל פעולת קנייה או מכירה של נייר ערך הנסחר בבורסה יכולה להתבצע רק באמצעות מתווכים שהם במעמד של “חבר בורסה” ונקראים “ברוקרים”. כל אחד מהבנקים הוא “ברוקר”, אך בנוסף לבנקים ישנם גם ברוקרים פרטיים. מרבית העסקאות נעשות בין כותלי הבורסה, אך הבורסה מאפשרת לברוקרים לבצע עסקאות ישירות בינם לבין עצמם (אך עליהם לדווח על כך לבורסה והעסקה נרשמת בספרי הבורסה). לרישום בספרי הבורסה יש חשיבות, שכן היא נותנת ביטוי להיקף כלל העסקאות שנעשו בנייר ערך כלשהו, הן בבורסה והן מחוצה לה.

error_message4