מונחים שימושיים בעולם ההשקעות

קופון

קופון (=שובר תשלום)

קופון הוא סכום הריבית שהמשקיע מקבל מאיגרת החוב שבבעלותו במועד תשלום הריבית. כאשר הריבית משולמת יותר מפעם בשנה, המשקיע מקבל מספר קופונים בשנה. סכום הקופון ידוע מראש והוא מתקבל מנתוני איגרת החוב. לדוגמא, אם:
  1. הריבית הנקובה על גבי איגרת החוב היא 7% לשנה.
  2. הריבית מחולקת פעמיים בשנה.
אזי כל קופון יהיה בשווי של 3.5 אגורות.
כאשר איגרת החוב צמודה למדד או לדולר, כל קופון מוצמד בהתאם. את תוספת ההצמדה אנו כמובן לא יכולים לדעת מראש היות ואיננו יודעים מראש מה יהיה שיעור האינפלציה ו/או שער הדולר.

 

שמירת ערך הכסף

בארץ ובכל העולם מתייקרים מחירי המוצרים מדי חודש. לתופעה זו קוראים אינפלציה. לדוגמא, בשנה מסוימת עלו המחירים של כלל המוצרים פי שניים, או ב- 100%. אם מחירם של זוג מכנסיים בתחילת השנה היה 30 ש”ח, הרי בסוף השנה היה מחירם 60 ש”ח.
נניח שבתחילת השנה ביקש נועם מחברו הלוואה של 30 ש”ח, כדי לקנות זוג מכנסיים. כמו כן הוסכם שנועם יחזיר לחברו את הכסף בסוף השנה ללא ריבית.
בסוף השנה החזיר נועם לחברו 30 ש”ח, אבל הרגיש לא הוגן. חברו עשה לו טובה והלווה לו בתחילת השנה כסף (30 ש”ח) שהספיק לקניית זוג מכנסיים ובסוף השנה הוא מחזיר לו סכום שאינו מספיק אלא לחצי זוג מכנסיים. לכן החליט נועם להחזיר לחברו 60 ש”ח, סכום כסף שיספיק לקניית זוג מכנסיים, במקום 30 ש”ח שהתחייב להחזיר לו.
במקרה זה אנו אומרים שנועם הצמיד את ההלוואה למחיר המכנסיים.

מדד המחירים לצרכן

בדוגמא של נועם וחברו, הוצמדה ההלוואה למחירו של מוצר יחיד, המכנסיים. אבל בדרך כלל מקובל להצמיד את ההלוואה לעליית המחירים הממוצעת של סל-מוצרים מסוים, הידוע בשם ה“סל”. הסל כולל רשימה של מוצרים ושירותים שמשפחה עירונית ממוצעת בישראל קונה במשך חודש. כמה פריטים מהסל מופיעים בטבלה 1.3.

את רשימת הפריטים הכלולים בסל הכינה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס) על פי סקר מקיף שערכה (הכמויות בטבלה 1.3 אינן אמיתיות).

טבלה 1.3

מספר פריטים  הכלולים בסל המוצרים

שם המוצר     

הכמות

לחם אחיד

50 יחידות

עגבניות

10 ק”ג

חולצות

3 יחידות

חשמל

100 קילוואט (יחידת מידה לצריכת חשמל)

השינוי החודשי במחיר הסל מתפרסם על ידי הלמ”ס בצורת מדד הידוע בשם “מדד המחירים לצרכן” או בקיצור “המדד”.
המדד של כל חודש (כלומר בכמה עלו או ירדו המחירים בחודש מסוים) מתפרסם ב- 15 של החודש הבא. לדוגמא, מדד חודש אוקטובר יתפרסם ב- 15 לנובמבר.
הצגת הנתונים בצורת מדד מאופיינת בכך שהנתון הראשון הופך להיות 100 נקודות (או 100%) והנתונים שלאחריו גדולים או קטנים ממנו, בהתאם לעלייה או לירידה המצטברת שהייתה בהם לעומת הנתון הראשון.
בשעה שמתפרסם המדד האחרון מקובל לציין בכמה אחוזים הוא עלה או ירד ביחס למדד שלפניו. הנתון הראשון במדד הוא המועד הראשון שבו התחילו לחשב את מחירי הסל.
בטבלה 1.4 מוצגת התפתחות מדד המחירים לצרכן החל בינואר 1950, ובמספר תאריכים נוספים.

טבלה 1.4

התפתחות מדד המחירים לצרכן (דוגמא בלבד)

חודש

מחירי הסל

(המחירים לא אמיתיים)

מדד בנקודות

הסברים

1/1950

250 ש”ח

100

2/1950

260 ש”ח

104

התייקרות של 4% לעומת התצפית הראשונה

3/1950

265 ש”ח

106

התייקרות של 6% לעומת התצפית הראשונה

בפועל, הנתונים המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם רק החודש והמדד בנקודות.

error_message4