תשואה

תשואה היא מילה נרדפת לרווח שנתי (או יותר נכון לרווח על בסיס שנתי. יוסבר ויומחש מיד).

דוגמא 1

משה קנה ב- 1.1.02 (תחילת השנה) תמורת 95 אגורות איגרת חוב מסידרה 123 שמגיעה לפדיון ב-31.12.02 (סוף השנה), ומניבה ריבית שנתית של 3% (3 אגורות) המשולמת בסוף השנה במועד הפדיון.
בסוף השנה יהיו בידי משה 1.03 ש"ח (1 ש"ח מפדיון איגרת החוב + 3 אגורות ריבית).
יוצא שמשה הרוויח 8 אגורות במשך שנה (=95 – 103). אנו אומרים שמי שקנה את איגרת החוב הזו בתחילת השנה זכה לתשואה של 8.14% (= 8/95), שכן 8 אגורות הן 8.14% מ- 95 אגורות.

 

דוגמא 2

חיים קנה באמצע השנה (1.7.02) איגרת חוב מאותה סידרה תמורת 98 אגורות.
בסוף השנה יהיו בידיו גם כן 103 אגורות (כמו למשה) והוא ירוויח 5 אגורות (=98 – 103). חיים הרוויח 5 אגורות בתוך חצי שנה והרווח שלו "על בסיס שנתי" הוא 10 אגורות.
המונח על בסיס שנתי בא לציין שאם חיים ירוויח כל חצי שנה 5 אגורות הוא ירוויח בשנה 10 אגורות. התשואה שבה זוכה חיים היא 10.2% (= 10/98).

 

דוגמא 3

שמעון קנה איגרת חוב מאותה סידרה ב- 31.11.02 (חודש לפני מועד הפדיון) תמורת 102 ש"ח.
שמעון הרוויח 1 אגורה (=102-103) בתוך חודש אחד, שהם 12 אגורות על בסיס שנתי.
כלומר: אילו שמעון היה מרוויח 1 אגורה כל חודש היה מרוויח בשנה 12 אגורות על השקעה מקורית של 102 אגורות. התשואה של שמעון היא 11.8% (= 12/102).

 

תשואה בחישוב מדויק

בחישוב התשואה בדוגמאות של חיים ושמעון התעלמנו במתכוון, לצורך נוחיות ההסבר, מנתון (קבלת ריבית תקופתית) שלמעשה אמור להגדיל בטיפה את התשואות שלהם.
וההסבר: הנחנו שחיים יקבל כל חצי שנה 5 אגורות. התעלמנו מהאפשרות שהוא יכול להפקיד את התשלום הראשון בבנק לחצי שנה, ולקבל בגינו ריבית, כך שיהיה לו בסוף השנה טיפה יותר מ- 10 אגורות. כנ"ל שמעון. את התשלומים החודשיים הוא יכול להפקיד בבנק ולקבל בגינם ריבית כך שבסוף השנה יהיו בידיו טיפה יותר מ- 12 אגורות.

תשואה מצטברת עד לפדיון

תשואה מצטברת עד לפדיון היא סה"כ התשואה (= רווח) שתניב לנו איגרת חוב ממועד החישוב (מועד א') עד ליום פדיונה (מועד ב').

 

מקורות התשואה (=הרווח)

התשואה שלנו עד לפדיון נובעת משני מקורות:

  1. הקופונים שנקבל אלו תשלומי הריבית.
  2. רווח הון – זה ההפרש בין מחיר איגרת החוב במועד החישוב לבין הערך הנקוב (ע.נ.) שלה (=1 ש"ח), שכן בעל איגרת החוב יקבל את הערך הנקוב שלה במועד הפדיון.

 

דוגמאות לרווחי הון:

  • אם מחיר האג"ח במועד החישוב יהיה 94 אגורות, רווח ההון הוא 6 אגורות.
  • אם מחיר האג"ח במועד החישוב יהיה 92 אגורות, רווח ההון הוא 8 אגורות.

 

בכל עת התשואה המצטברת לפדיון ידועה מראש

בכל עת התשואה המצטברת לפדיון ידועה מראש, שכן ידועים לנו הרווחים שנפיק מכל מקור:

  1. מספר הקופונים שנקבל, סכומם ומועד קבלתם.
  2. רווח ההון.

לדוגמא: קנינו במועד א' תמורת 95 אגורות איגרת חוב שתבוא לפדיון בעוד 3 שנים. איגרת החוב משלמת ריבית של 8% לשנה, פעמיים בשנה (כל תשלום 4 אגורות). מקורות התשואה שלנו הם:  

  1. 6 קופונים חצי שנתיים, כל אחד בסך 4 אגורות.
  2. רווח הון בסך 5 אגורות.

 

error_message4