עסק, חברה, שותפות, ארגון, או כל צורת התאגדות אחרת, שיש ביכולתה לפעול כגוף עצמאי לשם ניהול עסקיה, קבלת התחייבויות, ייצוג אינטרסים בבית-משפט, חתימה על חוזים, וכדומה.