אופציות מעו”ף ושם האופציה

נתוני אופציות מעו”ף

ארבעת נתוני אופציות המעו”ף הם:

  1. נכס הבסיס – מדד המעו”ף.
  2. סוג האופציה: Call או Put.
  3. מדד המימוש – על גבי כל אופציה רשום מדד מעו”ף כלשהו ממנו נגזר מחיר המימוש (כפי שנראה בהמשך).
  4. מועד הפקיעה שהוא גם מועד המימוש – ביום ה’ האחרון של חודשים אי-זוגיים.

שם האופציה

בשם האופציה רשומים כל הנתונים המתייחסים אליה. לדוגמא אופציה בשם C340May, כוללת את הנתונים הבאים (המספרים מתייחסים לנתוני אופציות המעו”ף לעיל):

4 3 2
מועד הפקיעה מדד המימוש סוג האופציה
MAY 340  C

נכס הבסיס בכל אופציות המעו”ף הוא מדד המעו”ף ולכן מיותר לציין זאת בשמה.

מחיר נכס הבסיס: מחיר נכס הבסיס, במועד כלשהו, מתקבל מתוך המכפלה של מדד המעו”ף, באותו מועד, ב-100 ש”ח. למעשה כל נקודת מעו”ף שווה 100 ש”ח. דוגמא: אם מדד המעו”ף עומד על 350 נקודות, מחיר נכס הבסיס הוא 35,000 ש”ח.

מחיר המימוש: מתקבל מתוך מכפלה של מדד המימוש הנקוב על גבי האופציה ב-100 ש”ח.
דוגמא: אם על גבי האופציה נקוב מדד של 340 נקודות, מחיר המימוש ביום פקיעת האופציה יהיה 34,000 ש”ח.
דרך נוספת הינה להסתכל על כל אופציה כמייצגת זכות לקנות או למכור 100 יחידות מדד מעו”ף במחיר השווה למדד המימוש.
לדוגמא, אופציית Call340May מייצגת זכות לקנות 100 יחידות מדד מעו”ף במחיר של 340 ש”ח.
error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים