אופציות – תזכורת קצרה

הערה:  ארבעת העמודים הבאים הינם חזרה מהירה על נושא אופציות מעו”ף. להסבר מפורט יותר הקורא מופנה לספר “הבורסה למתחילים”, שם מוצג הנושא בפירוט רב.

  • אופציות רכישה(Call) מקנות למחזיק בהן את הזכות לקנות במועד המימוש של האופציה נכס כלשהו הנקרא “נכס בסיס” במחיר ידוע שנקבע מראש. המחיר הידוע נקרא: “מחיר המימוש”.
  • אופציות מכירה – (Put) מקנות למחזיק בהן את הזכות למכור במועד המימוש של האופציה נכס כלשהו הנקרא “נכס בסיס” במחיר ידוע שנקבע מראש. המחיר הידוע נקרא: “מחיר המימוש”.

נתוני האופציה

כל אופציה מאופיינת באמצעות 4 נתונים:

  1. נכס הבסיס (זהב או ברזל או כל נכס אחר).
  2. סוג האופציה: Call או Put.
  3. מחיר המימוש.
  4. מועד הפקיעה שהוא גם מועד המימוש.
error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים