אסטרגיה #9: מכירת ״אוכף״

מכירת "אוכף"

שימוש מומלץ באסטרטגיה:

צפי ליציבות במדד המעו”ף.

מרכיבי האסטרטגיה:

כתיבת אופציית Call וכתיבת אופציית Put בעלות מחיר מימוש זהה.
(רצוי שמחיר המימוש של אופציות ה-Call וה-Put יהיה קרוב למדד המעו”ף העכשווי).

דוגמא: כתיבת אופציית Call 100 תמורת 1,000 ש”ח כתיבת אופציית Put 100 תמורת 1,500 ש”ח.

נתוני השוק:
מדד המעו”ף – 100 נקודות
מחירים:
ש”ח 100Call – 1000
ש”ח 100Put – 1500

הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:

הכנסה של 2,500 ש”ח.

תרשים האסטרטגיה:

טבלת עזר לבניית קו הרווח

מדד המעו”ף (הציר האופקי

(הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה

הוצאות משתנות

סה”כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4

(תרומת ה-Call)

(תרומת ה-Put)

1

2

3

4

5

50

2,500 ש”ח

(5,000 ש”ח)

(2,500    ש”ח)

60

2,500 ש”ח

(4,000 ש”ח)

(1,500    ש”ח)

70

2,500 ש”ח

(3,000 ש”ח)

(500       ש”ח)

80

2,500 ש”ח

(2,000 ש”ח)

500        ש”ח

90

2,500 ש”ח

(1,000 ש”ח)

1,500     ש”ח

100

2,500 ש”ח

2,500     ש”ח

110

2,500 ש”ח

(1,000 ש”ח)

1,500     ש”ח

120

2,500 ש”ח

(2,000 ש”ח)

500        ש”ח

130

2,500 ש”ח

(3,000 ש”ח)

(500       ש”ח)

140

2,500 ש”ח

(4,000 ש”ח)

(1,500    ש”ח)

150

2,500 ש”ח

(5,000 ש”ח)

(2,500    ש”ח)

ניתוח האסטרטגיה:

  • אנו מפסידים כאשר חל שינוי חד במדד המעו”ף:
    מקור ההפסד כאשר מדד המעו”ף עולה, ההפסד נובע מאופציית ה-Call שכתבנו.
    כאשר מדד המעו”ף יורד, ההפסד נובע מאופציית ה-Put שכתבנו.
  • מקור הרווח ההכנסה מבניית האסטרטגיה. הרווח יהיה מקסימלי כאשר מדד המעו”ף נשאר יציב. הרווח מוגבל ללא יותר מהתמורה שנתקבלה מכתיבת האופציות.
  • נקודות האיזון מתקבלות כאשר ההפסד מאופציית ה-Call או מאופציית ה-Put משתווה להכנסות מכתיבת האופציות בסך 2,500 ש”ח. זה קורה במדד 125 או במדד 75.
error_message4

אסטרטגיות מעו״ף למתחילים

תוכן עניינים